:: Buzzwords

The Coup de dés

Quentin Meillassoux’s lecture, ‘The Coup de dés, or the Materialist Divinization of the Hypothesis’, at Urbanomic, May 2012.

First posted: Sunday, August 19th, 2012.

There are currently 3 comments on this post. You can follow all the comments on this post through this RSS feed.

  1. […] claim that good arguments need not be logically sound.Quentin Meillassoux unpacks Mallarmé in a video at 3AM. Philosophy Previous Post An Attack on Grameen Bank, and the Cause of Women By DAVID […]

  2. […] Meillassoux přednáší o své interpretaci Vrhu kostek (téma jeho poslédní […]

  3. […] Meillasoux tvrdí, že ani jeden z obou filozofů se nedokázal zbavit představy, že svět je nějakými zákony či principy v důsledku řízen, byť oba uznali, že kauzalita není obyčejný empirický pojem, ale klade si nároky, kterým nemůže lidské poznání dostát (tj. nejde pouze o konstatování minulého či přítomného výskytu). Podle Meillasouxa oba opakují tentýž myšlenkový vzorec: na jednu stranu sice uznávají, že přírodním zákonům (obecným tvrzením o vztahu příčiny a následku, jak je formuluje naše přírodověda), jakákoli nutnost chybí, ale zase by to byla příliš velká náhoda, kdyby neplatil žádný zákon a přesto se vše doteď odehrávalo s takovou stálostí. Tato Meillasouxem kritizovaná úvaha se podle něj rozvíjí ve dvou krocích, stejně jako úsudek hazardního hráče, který po několikerém opakování téhož výsledku při vrhu kostkami, zkrátka nemůže nezačít přemýšlet o skrytém mechanismu, který ruší náhodnost vrhu a vnáší do tohoto děje prvek nutnosti (odtud Meillasouxův zájem o Mallarmého báseň Vrh kostek nikdy nevyloučí náhodu). […]